Datum: 2007-10-16 16:03
HUR GÅR DET TILL ATT SÖKA FONDMEDEL ?


Här nedan följer några exempel på var du kan hitta stiftelser som kan tänkas ge bidrag till utbildning av Assistanshund:


STORA FONDBOKEN, som brukar finnas på biblioteken med mängder av fonder och stiftelser samlade.

Fondsökningsdatabasen Globalgrant, www.globalgrant.com innehåller också massor av fonder och stiftelser som delar ut pengar till olika ändamål. Det kostar pengar att få del av informationen, men de flesta bibliotek brukar prenumerera på Globalgrant och där kan du alltså logga in gratis. Om du har lånekort på ett bibliotek som prenumererar kan du även logga in på din hemdator utan kostnad när du anger ditt lånekortsnummer och kod på ditt biblioteks hemsida (gå in på rubriken fondmedel eller liknande). Du kan sedan du kommit in på databasen skriva in olika sökord, t ex hörselskada, handikapp, hjälpmedel etc. så kommer det upp en lista med stiftelser som delar ut medel till sådana ändamål.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas, www.lst.se. Gå till rubriken "Våra verksamheter" och sök upp ordet "Stiftelser".

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, www.SVCR.se/bidrag.htm har många fonder att erbjuda där olika handikappgrupper kan söka medel.

• På Handikapplysningens hemsida, www.handikappupplysningen.se finner du en förteckning på olika fonder och stiftelser för både barn och vuxna med olika funktionshinder.

Andra ex. på var du kan söka bidrag för utbildning av Assistanshund är genom din församling eller kommun.

Många fonder har bara utdelning en eller två gånger per år så det är en god idé att söka bidrag hos flera stiftelser samtidigt.

När du har valt ut lämpliga fonder är det dags att skriva en ansökan. Nedan följer en checklista ,som kan vara bra när det gäller att ta reda på så mycket som möjligt om fonden och få med alla uppgifter som bör tas med i en personligt skriven ansökan:


Kontakta gärna personligen de stiftelser du valt att söka pengar ur och ställ följande frågor:

1. Finns speciell ansökningsblankett?
2. Vem kan söka? Kan t ex bero på typ av funktionshinder, ålder eller var man bor.
3. Kan du söka medel för just Assistanshundsutbildning/Rehabilitering. Det kan ofta vara svårt att avgöra bara genom att läsa uppgifterna om resp. fond/stiftelse.
4. Behövs intyg och i så fall från vem?
5. Vilket belopp är rimligt att ansöka om?
6. När får man svar om ansökan är beviljad? - Får man svar även om man inte får något bidrag?
Om du behöver ett intyg att bifoga ansökan, kontakta i god tid den som skall skriva intyget.
Fyll i blanketten så fullständigt du kan, hoppa inte över något.

Den här informationen bör vara med när du skriver en personlig ansökan med egna ord:

• En kort presentation av dig själv, namn, adress och personnummer, och varför du vill söka fondmedel.
• Uppgifter om din boendesituation/familjesituation och samt ditt funktionshinder och hur det är tänkt att hunden skall kompensera dig i vardagen som Assistanshund.
• Ange hur mycket pengar du vill ansöka om samt den beräknade kostnaden för utbildningen .
• Beskriv också dina månatliga inkomster och utgifter, t ex lön, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, handikappersättning. Har du pengar på banken eller andra tillgångar så skriv det. Skriv också om du har några skulder. Om du är sambo/gift så skriv även ner hans/ hennes inkomster och utgifter, samt om du har några extrakostnader på grund av ditt funktionshinder.

Det kan vara lättare att få ansökan beviljad om du skickar med Ansökan /Inprovnings resultat. Skicka aldrig original utan medsänd kopior.

När bidraget är beviljat, är det uppskattat om du sänder ett Tack till fonden/givaren. Det är också värdefullt om du efter avslutad utbildning skriver ett brev eller mail och ger information om hur hunden utbildats och nu fungerar .

S.A.H Tackar Susanne Bergström som delat med sig av sin sammanställning av aktuella Fondhänvisningar.